Cookies en privacy

Cookies en Privacy

Privacy policy voor Redbook ICT B.V. (Redbook), eigenaar van www.redbookict.nl

1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.redbookict.nl nemen wij uitermate serieus. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Verder nemen wij doeltreffende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

2. Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.redbookict.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Redbook ICT B.V. en specifiek www.redbookict.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is [email protected].

4. Gebruik van cookies

www.redbookict.nl plaatst cookies. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

5. Gegevens die wij bijhouden

www.redbookict.nl maakt gebruik van verschillende technieken om website bezoek bij te houden. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar de website voor het eerst wordt bezocht en vanaf welke de website weer wordt verlaten. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

6. Persoonlijke gegevens

Als u persoonlijke gegevens invoert op onze website, bijvoorbeeld om nadere informatie te ontvangen, zorgen we ervoor dat dit via een veilige verbinding (https) gebeurt. Verder zullen wij uw gegevens nooit aan derde partijen ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Gegevens die wij bijhouden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het doel waarmee wij deze gegevens bijhouden, heeft uitsluitend te maken met de bedrijfsvoering c.q. de doelstellingen die Redbook als bedrijf heeft. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende activiteiten.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en vergelijkbare periodieke informatie
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u afleveren
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Redbook neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

9. Bewaartermijnen

Redbook bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens, afhankelijk van deze doelen.

 • Als u contactpersoon bent bij een van onze klanten, dan zullen wij uw gegevens bewaren zolang wij een klantrelatie onderhouden.
 • Als u mogelijk interesse in onze producten en diensten heeft dan zullen wij uw gegevens bewaren zolang wij verwachten dat wij u met onze producten en diensten van dienst kunnen zijn. Als wij echter langer dan een jaar met u geen enkel contact hebben gehad, worden uw gegevens automatisch verwijderd.
 • Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw gegevens zolang u informatie van ons wilt ontvangen
 • Als wij uw gegevens bewaren vanwege een wettelijke verplichting, dan zullen wij uw gegevens bewaren voor de duur dat deze wettelijke verplichting geldt.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Redbook en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bijhouden in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Redbook wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.